Den Klassiske Hollywood

Tre-Punkts-Lyssætning

Hovedlyset - Udfyldningslyset - Kantlyset

***

1. Hovedlyset (key-light)

- giver overordnet lysniveau på motivet
- har indflydelse på retningsorientering
- er det formgivende værktøj til formidling af hovedmotivets rumlige udstrækning
- formidler stoflighed, dvs. motivets overfladekarakter
- giver informationer rummets dimensioner, gennem lysvinkel, højde og retning
- har inflydelse på stil, og stemning

For et moderne TV-kamera kan et lysniveau på 500-1000 Lux give korrekt udstyring af videosignalet, ved en nedblænding der sikrer passende kompensation af de linsefejl, som også selv de bedste Zoom-objektiver er behæftet med.
Lysretning og -karakter vælges ud fra billedets formål og ønskede stil, men som udgangspunkt siger man, at den stærkeste formgivende virkning opnås ved en indfaldsvinkel på 45 grader på fotograferingsaksen.

2. Udfyldningslyset (fill-light)

- regulerer belysningskontrasten i forhold til optagemediets dynamikomfang

TV-kameraets dynamik-følsomhed, på ca. 1:250 vil for et normalkontrast motiv med egenkontrast på ca. 1:100, udnyttes optimalt ved en belysningskontrast på ca. 1:3. Udfyldningslyset skal i forhold til fotograferingsaksen være retnings-neutralt.

3. Kantlyset (back-light)

- skaber separation mellem hovedmotiv og baggrund

Separationslysets funktion er at hæve lysintensiten på hovedmotivets kontur, ellers ingen faste regler. Dog må retningen naturligvis ikke være i uoverensstemmelse med evt. lyskilder i motivet, lamper, vinduer mv.
Vær opmærksom på risiko for Lens-Flare.


3-punkts konceptet drejer sig altså IKKE nødvendigvis om at anvende tre lamper, men grundlæggende om at forholde sig de tre principper/betingelser der skal tilgodeses i enhver lyssætning.

Index Tekniske Sider

*** © Peter Haagen 1997 ***