Fortegning / Distorsion


Geometrisk fortegning / Distorsion.
Objektivfejl der viser sig ved at rette linier i det meridionale plan uden for optisk akse gengives krumme.

Et retvinklet geometrisk mønster vinkelret på fotograferingsaksen vil blive gengivet enten

pudefortegnet (pincushion-distorsion), dvs. at linierne bøjer indad,

Pudefortegning

eller tøndefortegnet (barrel-distorsion), dvs. linierne bøjer ud.

Tøndefortegning

Fejlen opstår i asymmestriske objektivkonstruktioner, hvor blænderens longitudinale placering på optisk akse er den afgørende faktor.

Hvis blænderen er placeret foran optisk center (mod motivet), opstår tøndefortegning,

Hvis blænderen er placeret bagved optisk center (mod billedplanet), opstår pudefortegning.

I Videokameraer med zoomoptik er fejlen et velkendt fænomen ved store billedvinkler. I vidvinkelstilling er brændvidden nemlig så kort, at matematisk optisk center befinder sig langt bag ved den fysiske objektivkonstruktion, nemlig et sted midt inde i prismeblokken. Da blænderens fysiske placering stadig er ude i objektivet, langt foran optisk center, er dette altså årsagen til den velkendte tøndefortegning.

Da fortegning(distorsion) kan henføres til asymmetrien i objektivkonstruktionen, kan fejlen således IKKE kompenseres ved nedblænding.

Til Lys & Linsefejl

Index Tekniske Sider

*** © Peter Haagen 1998 ***