Beregning af forholdet mellem

FILMFORMAT - MOTIVBREDDE - BRÆNDVIDDE
og OPTAGELSESAFSTAND


Motivets bredde forholder sig til Billedets(Filmgatens / CCD'ens / negativformatets) bredde, som optagelsesAfstanden forholder sig til Udtrækket*.

*) Udtrækket kan, i denne simple formel, normalt defineres som lig med brændvidden,
hvis blot optagelsesafstanden er mindst 20 gange brændvidden.

Formel:
M/B = A/U

Motivbredde = B*A/U
Optagelsesafstand = U*M/B
Brændvidde = A/(M/B)
Filmgate(bredde) = M/(A/U)

Hvis de tre af størrelserne er kendte, findes den fjerde ved simpel udregning.

Index Tekniske Sider

ph©99