Beregning af Dybdeskarphed
Ved at vælge FilmFormat og dernæst indtaste Brændvidde i millimeter, Arbejdsblænde / f-stop og OptagelsesAfstand vil JavaScript programmet beregne dybdeskarphedsområdets Nær- og Fjernpunkter samt HyperfocalDistancen.


Husk at vælge Feet (default) eller Meter

Depth-of-Field - Unit of Measure is meters.
Film
Format
Brænd
vidde
(mm)
f-stop Afstand Nær
punkt
Fjern
punkt
Hyperfocal
Distance
Tast


Depth-of-Field Table for the above Focal Length
f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45
"Inf"

Programmet baserer beregningerne på basis af teorien om tilladelig uskarphed....
udtrykt som maximal spredningskreds på filmplanet:

"Cine16" = .015 mm
"Cine35" = .025 mm
"Cine70" = .05 mm
"24x36" = .03 mm
"6x6" = .06 mm
"6x9" = .075 mm
"4x5" = .15 mm
"5x7" = .2 mm
"8x10" = .3 mm

Ved kritisk arbejde bør overvejes strammere kriterier.Index Tekniske Sider

PH©2001