F:stops & T-stops

F:stops & T-stops


Den Internationale Blændeskala

11.422.845.6811162232456490

Blændetallene er forholdstal, hvor tallet er udtryk for det antal gange diameteren i objektivets virksomme åbning kan divideres op i brændvidden (mellemtal kan forekomme).

Blændetallet er udtryk for den lysmængde som transmitteres ved den givne aabning

iris
  • hvor stor aabning har lille tal-værdi
  • og lille aabning har stor tal-værdi

Hvis man ved et objektiv med 50mm brændvidde har blændet ned til en virksom åbning med diameter 12,5mm er formlen: 50/12,5 = 4 altsaa f:4

Hvis det samme 50mm objektiv ved fuld aabning har en diameter på 25mm,
siger man at det pågældende objektiv har en lysstyrke på (50/25) f:2

Heraf følger, at i et objektiv med f.eks.150mm brændvidde og lysstyrke f:2
vil diameteren ved fuldt hul være (150/2) 75mm.
Man taler derfor om f-tallet som den relative aabning.

T-stops

Da der i ethvert objektiv er et vist lystab foraarsaget af urenheder i glasmaterialet, interne reflektioner mellem linsefladerne i sammensatte objektiver, er f:stop skalaen saaledes ikke et eksakt udtryk for den transmitterede lysmængde, men alene udtryk for det matematiske forhold mellem brændvidde og blændeaabning.

Derfor anvendes især paa objektiver til filmkameraer en T-stop skala (Transmission-stop), som er udtryk for den faktisk tranmitterede lysmængde, svarende til en f:stop skala paa et teoretisk tabsfrit objektiv.

Index Tekniske Sider

*** © Peter Haagen 1997 ***