Lysændring på afstanden

Lysændring på Afstanden


Lysintensiteten ændres med den reciprokke værdi
på kvadratet af afstandsændringen.

Formel
1:(a2:a1)2 = Flx


Afstanden ændres med den reciprokke værdi
på kvadratroden af den ønskede intensitetsændring

Formel
1:(kvadratrod(L2:L1)) = FaEksempler
Afstanda1
Ny afstanda2
LysintensitetL1
Ny lysintensitetL2
Lysintensitets ændringsfaktorFlx
Afstands ændringsfaktorFa

1. Lampen flyttes fra 2m afstand ud på 6m afstand
Formel 1:(6:2)2=1:9
... lysintensitetsændring til 9 gange mindre lys.

2. Lampen flyttes fra 4m afstand ind til 2m afstand
Formel 1:(2:4)2=4
... lysintensitetsændring til 4 gange mere lys.

* * *

En lampes intensitet L1(1000 lux) på en given afstand a1(f.eks 2m)
ønskes dæmpet til halv intensitet L2(500 lux)
ved at øge afstanden.
... find afstandsændringsfaktoren Fa og ny afstand a2
1:(kvr(500:1000))x 2m = 1,4 x 2m = 2,8m

* * *

Index Tekniske Sider

*** © Peter Haagen 1997 ***