Safe Title Area

Safe Title Area


Safe Title Area

Safe Title Area

For at sikre at titler og tekster kan ses paa alle tv-modtagere, ogsaa med nogen overskandering, er der fastlagt et Safe Title Area paa 80 % af højde og bredde af aktivt videobillede, hvori titler og tekster normalt skal være placeret.

Safe Action Area

Et tilsvarende begreb Safe Action Area paa 90% af aktivt videobillede anbefales for væsentligt handlingsindhold i billedet.

Index Tekniske Sider

*** © Peter Haagen 1997 ***