SI-Systemet

SI-Systemet


SI-grundenheder
SI-supplerende enheder
Afledede SI-enheder med specialnavne
Prefix


Système International d´unités (det internationale enhedssystem), der internationalt forkortes som SI, blev vedtaget på den 11. Conférence Generale des Points et Mesures (Generalkonferencen for Mål og Vægt) i 1960 og senere vedtaget ved lov i de fleste lande.

Danmark har vedtaget SI-systemet ved Lov om mål og vægt nr. 246 af 12. maj 1976 og Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 320 af 21. maj 1977, hvilket indebærer at SI-systemets størrelser og enheder skal anvendes i myndighedspublikationer, standarder, normer, undervisningsmateriale, varedeklarationer m.v.

EU har med direktiv af 27. juli 1976 overfor medlemslandene fastsat indførelse af SI-systemet i medlemslandene til 21. april 1978.

USA har overladt længden af overgangsperioden for systemets indførelse til de enkelte delstater.

SI-systemet danner et afstemt system, hvilket betyder, at man på enkel måde kan aflede sammensatte enheder ud fra systemets grundenheder.

SI-grundenheder(uddrag):

Længde: meter(m)=den afstand lys tilbagelægger i det tomme rum på 1/299.792.458 sekund

Masse: Kilogram(kg)=massen af det cylinderformede lod, fremstillet af en platiniridium legering, der opbevares i Sévres i Frankrig

Tid: sekund(s)=9.192.631.770 perioder i strålingen fra et cæsium-atom, målt med et atomur

Elektrisk strømstyrke: ampere(A) En strøm på 1 ampere gennem hver af to uendelig lange ledere, anbragt med en afstand på 1 meter, påvirker hver af ledningerne med 2 ti milliontedele newton

Temperatur: kelvin(K) 0k=det absolutte nulpunkt(-273,16c(Celsius)), 1k=1c(Celsius), 0c=vands frysepunkt, 100c=vands kogepunkt (Jeg regner med at det kun gælder ved l atmosfæres tryk)

Lysstyrke: candela(cd)=lysstyrken et sort legeme med et areal på 1/60 kvadratcentimeter ved platins størkningstemperatur

Stofmængde: mol(mol) Et mol af et grundstof eller en forbindelse har en masse i gram, der er lig dets atommasse eller molekylemasse

SI-grundenheder
StørrelseNavnSymbol
længdemeterm
massekilogramkg
tidsekunds
elektrisk strømampereA
termodynamisk temperaturkelvinK
stofmængdemolmol
lysstyrkecandelacd

goto top

SI-supplerende enheder
StørrelseNavnSymbol
vinkelradianrad
rumvinkelsteradiansr

goto top

Afledede SI-enheder med specialnavne
StørrelseNavnSymbolVærdi
absorberet dosisgrayGy1 Gy = 1 J/kg
arbejdejouleJJ 1 J = 1 J N·m
belysningsstyrkeluxlx1 lx = 1 lm/m²
celciustemperaturgrad celsius°C1 °C = 1 K
dosisækvivalent sievertSv1 Sv = 1 J/kg
effektwattW1 W = 1 J/s
elektrisk kapacitansfaradF1 F = 1 A*s/V
elektrisk konduktanssiemensS1 S = 1 1/W
elektrisk ladningcoulombC1 C = 1 A·s
elektrisk potentialvoltV1 V = 1 W/A
elektrisk resistansohmW(ohm)1 W = 1 V/A
elektromotorisk kraftvoltV1 V = 1 W/A
energijouleJ1 J = 1 J N·m
frekvenshertzHz1 Hz = 1 /s
illuminansluxlx1 lx = 1 lm/m²
induktanshenryH1 H = 1 V·s/A
kermagrayGy1 Gy = 1 J/kg
kraftnewtonN1 N 0 1 kg·m/s²
lysstrømlumenlm1 lm = 1 cd·sr
magnetisk fluxweberWb1 Wb = 1 V·s
magnetisk fluxtæthedteslaT1 T = 1 Wb/m²
magnetisk induktionteslaT1 T = 1 Wb/m²
radioaktivitetbequerelBq1 Bq = 1 /s
specifik afsat energigrayGy1 Gy = 1 J/kg
spændingpascalPa1 Pa = 1 N/m²
trykpascalPa1 Pa = 1 N/m²
varmemængdejouleJ1 J = 1 J N·m

goto top

Prefix
1E+241.000.000.000.000.000.000.000.000YOTTAY
1E+21 1.000.000.000.000.000.000.000ZETTAZ
1E+181.000.000.000.000.000.000EXAE
1E+151.000.000.000.000.000PETAP
1E+121.000.000.000.000TERAT
1E+091.000.000.000GIGAG
1E+061.000.000MEGAM
1E+031.000kilok
1E+02100hectoh (udgået)
1E+0110decada (udgået)
1E+001
1E-010,1decid (udgået)
1E-020,01centic (udgået)
1E-030,001millim
1E-060,000001mikroµ
1E-090,000000001nanon
1E-120,000000000001picop
1E-150,000000000000001femtof
1E-180,000000000000000001attoa
1E-210,000000000000000000001zeptoz
1E-240,000000000000000000000001yoctoy

Index Tekniske Sider

*** © Peter Haagen 2004 ***